DATABLAD LW-12  Valideringsutrustning

Beskrivning: C:\Users\Lintronics\Documents\PROJEKT\hemsida\Från näter 12-09-03\bilder\lw-12.jpg


Beskrivning:

Valideringssystem för svetsmaskiner. Som valideringssystem kopplas den ihop med den svets som skall valideras och en svetsresistor.

Funktion:

En persondator för en dialog med instruktioner till valideraren, valideringen styrs av datorn. Utrustningen skapar en valideringsetikett att sätta på maskinen samt ett valideringsprotokoll.

Norm:

SS-EN50504 BS7570:2000 EN60974

Valideringskrav:

Detta regleras i SSEN50504 som ersatt den gamla 17662. Huvudregels är att validering skall göras årligen på alla maskiner som används för kvalificerad svetsning.

Utskrift:

Tryck HÄR för att se ett utskriftsexempel 

HF-skydd:

Avsedd för TIG-svetsning (samt MIG, MMA, SAW).

Vikt/mått:

Ca 6kg 440x380x17mm.

Kalibrering:

Kalibreringsprotokoll medföljer, spårbara enl. normer samt manual..