Radonmätningar


Lintronics kan göra snabba radonmätningar med resultat redan efter en timme.

Mätprincip: En elektronisk mätare stor som en rejäl mobiltelefon placeras på lämplig plats och kopplas till väggkontakt. Mätningen startar automatiskt och efter 1 timme blinkar en grön eller röd lysdiod som indikerar mindre eller mer än 200 Bq/m3. Efter lämplig mättid e.x. 1 vecka utvärderar Lintronics resultatet och presenterar mätkurvan som visar hur värdena varierat under tiden.
Noggrannhet: Själva mätningen är noggrann och noggrannare ju längre mättiden är, efter 4 timmar är den statistiska mätnoggrannheten ±10% vid 200Bq/m3. Man skall dock ha klart för sig att radonhalter varierar kraftigt under dygnet och året. En 3-månaders mätning är naturligtvis mycket tillförlitligare än en kort.
Tjänster: Mätaren hyrs ut, Lintronics utvärderar mätningen efteråt.
Priser: Hyra 500:-/vecka
Enkel utvärdering engångskostnad 1200:-
Utplacering, hämtning, konsultation per tim 650:-
Milersättning 4,20:-/km
Moms tillkommer på ovanstående
Bilaga: Exempel på mätresultat